Fördelar och nackdelar av solenergi

Nedan finns en djupgående lista över fördelar och nackdelar av solenergi.
Dessa fördelar och nackdelar kommer att omfatta områden som solenergi för hemmet och den industriella användningen av solenergi.

Solenergins fördelar:

Solpaneler avger inga föroreningar, de enda föroreningar som produceras som ett resultat av solpaneler är tillverkningen av dessa produkter i fabriker, transport av varorna, och installation.
Produktionen av energi från användningen av fossila och vissa förnybara bränslen (t.ex. vindkraftverk) kan vara bullrig, medan solenergi producerar elektricitet mycket tyst.
En av de solenergins stora fördelarna med är möjligheten att utnyttja el i avlägsna platser som inte är kopplade till stamnätet. Ett utmärkt exempel på detta är i rymden, där satelliter drivs av högeffektiva solceller.

Installation av solpaneler på avlägsna platser är oftast mycket mer kostnadseffektivt än att lägga de nödvändiga högspännings ledningarna.
Solenergi kan vara mycket effektiv i en stor del av världen, och ny teknik möjliggör en effektivare energiproduktion på även mulna dagar.
Solpaneler kan installeras ovanpå många hustak, vilket eliminerar problemet med att hitta det nödvändiga utrymmet för solpanel placering.
Det går även utmärkt att ersätta taktegel eller annan takbeklädnad med solceller istället. detta gör då att ni slipper inköpskostnaden för tex tegel.

En annan del av solenergi är kostnaden. Även om den initiala investeringen av solceller kan vara hög, en gång installerat, ger de en fri källa av elektricitet, som kommer att löna sig under de kommande åren.
Användningen av solenergi för elproduktion gör att användaren kan bli mindre beroende av världens leveranser av fossila bränslen.
Solenergins fördelar är många!

Solenergins nackdelar:

Den största nackdelen av solenergi är den initiala kostnaden för solceller.
Solenergi kan endast producera el under dagtid. Det innebär att ungefär hälften av varje dag, kan inte solcellerna producera energi för ditt hem.En lösning är batterier som lagrar energin tills nästa dag.
Man behöver alltid en energikälla ytterligare för att klara vintertiden då solenergin ej har kapacitet att klara husets behov.
Vädret kan påverka effektiviteten av solceller.
Föroreningar kan vara en nackdel för solenergi, eftersom föroreningsnivåer kan påverka en solcells effektivitet och detta skulle kunna vara en nackdel för företag eller industri som önskar installera solpaneler i starkt förorenade områden, såsom städer.

Översikt

Ovan är en lista över några av solenergis för och nackdelar, och även om man inte är energiexpert, kan du se hur många fördelar för solenergi, kraftigt uppväger nackdelarna med solenergi.
Den främsta anledningen till att vi inte ser en stor mängd energitekniska solanläggningar har varit kostnaden, men nu ser vi priset på fossila bränslen är jämförbar med den initiala investeringen mot tillgängliga solpaneler kommer vi att se en långsam övergång till solelproduktion inom de närmaste åren.

Uppdaterad 2020-10-30
Vill du veta mer om solenergins fördelar?

Klicka här för att kontakta oss